Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Uporaba naziva EuVECA za fond koji nije osnovan na državnom području države članice (poduzetnički kapital)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj UAIF koji upravlja EuVECA-om ako upotrebljava naziv »EuVECA« za fond koji nije osnovan u skladu s čl. 3. t.(b) podt. (iii) Uredbe (EU) br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima poduzetničkog kapitala.

U čl. 3. t.(b) podt. (iii) Uredbe (EU) br. 345/2013 navodi se:

"Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: