Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Uporaba naziva udruge

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj udruga ako ne rabi naziv pod kojim je upisana u registar udruga sukladno čl. 14. st. 1. i 4. Zakona o udrugama.

U čl. 14. st. 1. Zakona navodi se:

"Udruga djeluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom pod kojim je upisana u registar udruga."

U čl. 14. st. 4. Zakona navodi se:

"Uz svoj puni naziv udruga može rabiti i skraćeni naziv koji mora sadržavati karakteristični dio naziva udruge."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: