Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Upozorenje drugih sudionika u prometu o smjeru kretanja vozila (sigurnost prometa na cestama)

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbama čl. 44. st. 1. i 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

U čl. 44. st. 1. i 2, Zakona navodi se:

"Prije obavljanja radnji vozilom iz članka 43. ovoga Zakona, vozač je dužan druge sudionike u prometu jasno i pravodobno upozoriti o svojoj namjeri, dajući im znak pomoću pokazivača smjera i stop svjetla ili, ako oni ne postoje, odgovarajući znak rukom.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!