Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Upozorenje koncesionara o namjeri raskida ugovora o koncesiji

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako po primitku rješenja iz čl. 89. st. 1. Zakona o koncesijama (dalje; Zakona) kojim je utvrđeno da koncesionar u provedbi ugovora o koncesiji djelatnost koncesije obavlja izvan opsega djelatnosti koncesije koji je određen ugovorom o koncesiji, u roku od 30 dana, a najkasnije u roku od 90 dana od primitka rješenja kada to okolnosti slučaja zahtijevaju, za utvrđeni slučaj ne pokrene postupak iz čl. 73. st. 3.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: