Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Upravljanje AIF-om u državi članici domaćinu (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj UAIF ako upravlja AIF-om u državi članici domaćinu izravno ili putem podružnice suprotno čl. 143. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 143. Zakona navodi se:

"UAIF iz Republike Hrvatske može u državi članici domaćinu upravljati AIF-om osnovanim u Republici Hrvatskoj, izravno ili putem podružnice, pod uvjetom da UAIF ima odobrenje za upravljanje tom vrstom AIF-a te nakon što ispuni uvjete iz ovoga članka.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!