Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Upravljanje zalihama koje sadrže nedozvoljene tvari (onečišćujuće tvari)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja ne upravlja sa zalihama koje sadrže bilo koju od tvari iz Dodatka I. ili Dodatka II. Uredbe (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima i izmjeni Direktive 79/117/EEZ (dalje; Uredbe), zasebno ili u proizvodima kao da se radi o otpadu sukladno čl. 7. Uredbe suprotno čl. 5. st. 1. Uredbe.

U čl. 5. st. 1. Uredbe navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: