Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Usklađivanje općih akata s odredbama Zakona (trgovačka društva)

Prekršaj čini osoba ako ne uskladi svoje opće akte s odredbama Zakona o trgovačkim društvima (dalje; Zakona) ili na temelju njih ne imenuje organe i to ne prijavi registarskome sudu do roka iz čl. 637. st. 1. Zakona, a sama ne otpočne s likvidacijom društva.

U čl. 637. st. 1. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: