Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Usklađivanje poslovanja i općih akata osoba koje se služe pravom lova (lovstvo)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako u propisanom roku ne uskladi svoje poslovanje s odredbama čl. 104. Zakona o lovstvu.

U čl. 104. Zakona navodi se:

"Pravne i fizičke osobe koje se služe pravom lova u postojećim lovištima dužne su svoje poslovanje, odnosno opće akte uskladiti s odredbama ovoga Zakona u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: