Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Uskraćivanje prava osobama s duševnim smetnjama

Novčanom kaznom kaznit će se psihijatrijska ustanova ako osobi s duševnim smetnjama uskrati prava iz čl. 14. st. 1. Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, osim u slučajevima iz čl. 14. st. 4. Zakona.

U čl. 14. st .1. Zakona navodi se:

"Osoba s duševnim smetnjama ima pravo:

1. biti upoznata u vrijeme prijema, a kasnije na svoj zahtjev, sa svojim pravima te poučena o tome kako ih može ostvariti

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!