Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Usluge obveznih osiguranja u prometu koje pruža društvo za osiguranje iz treće države

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje iz treće države, odnosno njihova podružnica ako započne obavljanje poslova protivno čl. 79. st. 5. Zakona o osiguranju.

U čl. 79. st. 5. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: