Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Usluge turističkog ronjenja (turističke usluge)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako pruža usluge turističkog ronjenja suprotno čl. 96. st. 4. Zakona o pružanju usluga u turizmu (dalje; Zakona) vezano uz primjenu čl. 93. st. 1. Zakona.
U čl. 96. st. 4. Zakona navodi se:
"Na pružanje usluga turističkog ronjenja iz stavka 2. točaka 1. – 4. ovoga članka primjenjuju se na odgovarajući način odredbe članka 93. ovoga Zakona."
u čl. 96. st. 2. t. 1. - 4. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: