Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Uspostava postupaka na načelima HACCP-a (veterinarstvo)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako nije uspostavila, ne provodi ili ne održava pisane postupci koji se temelje na načelima sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP) u skladu sa čl. 29. Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: