Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Utvrđivanje cijene nestandardnih usluga (plin)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj operator tržišta plina koji ne donese akt iz čl. 83. st. 3. Zakona o tržištu plina (dalje; Zakona) u roku iz čl. 110. st. 3. Zakona.

U čl. 88. st. 3. Zakona navodi se:

"Utvrđivanje cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, za prihvat i otpremu UPP-a i javnu uslugu opskrbe plinom propisuje se metodologijom utvrđivanja cijene nestandardnih usluga koju donosi Agencija."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: