Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Utvrđivanje vrijednosti imovine i obveza fonda (dobrovoljni mirovinski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj mirovinsko društvo ako utvrđuje vrijednost imovine i/ili obveza fonda protivno odredbama čl. 106. st. 1. i 2. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

U čl. 106. st. 1., 2. Zakona navodi se:

"Mirovinsko društvo je dužno za fond utvrditi vrijednost njegove imovine te svih obveza prilikom utvrđivanja neto vrijednosti imovine fonda, odnosno cijene udjela.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!