Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Uvjerenje ili certifikat za pružanje usluga aktivnog i pustolovnog turizma (turističke usluge)

Novčanom kaznom od 2000,00 do 8000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako pruža turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma bez odgovarajućeg uvjerenja/certifikata kojim se utvrđuje sposobnost i razina vještine obavljanja aktivnosti iz čl. 92. st. 1. Zakona o pružanju usluga u turizmu (dalje; Zakona) suprotno čl. 93. st. 1. t. 6. Zakona.
U čl. 93. st. 1. t. 6. Zakona navodi se:
"Pružatelj turističke usluge iz članka 92. stavka 1. ovoga Zakona dužan je:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: