Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Uvjeti koje mora ispunjavati plan oporavka kreditnih institucija

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj banka ako ne izradi ili Hrvatskoj narodnoj banci ne dostavi plan oporavka ili doneseni plan oporavka ne primjenjuje ili ne ažurira plan oporavka, što je protivno čl. 154.a st. 1. Zakona o kreditnim institucijama.

U čl. 154.a st. 1. Zakona navodi se:

''Kreditna institucija dužna je osigurati da plan oporavka ispunjava sljedeće uvjete:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: