Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Uvjeti obavljanja trgovine sadnim materijalom na veliko i na malo

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako se bavi trgovinom sadnog materijala na veliko i na malo, a nema zaposlenika sa propisanom stručnom spremom sukladno čl. 46. st. 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja.

U čl. 46. st. 2. Zakona navodi se:

"Za obavljanje trgovine sadnim materijalom na veliko i trgovine na malo osobe iz stavka 1. ovoga članka moraju imati zaposlenike odgovarajuće stručne spreme."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: