Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Uvjeti poslovanja odlagališta otpada (uvjeti za postupanje s otpadom)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako na odlagalištu otpada postupa protivno odredbi čl. 13. st. 2., čl. 16. st. 2. i 3., čl. 17. st. 2., 3. i 4., čl. 18. st. 2., čl. 19. st. 2. i 3., čl. 24. st. 1. i 3. i čl. 25., 27. i 28. Pravilnika o uvjetima za postupanje s otpadom.
U čl. 13. st. 2. Pravilnika navodi se:
"Komunalnom otpadu ne određuje se sastav eluata."
U čl. 16. st. 2., 3. Pravilnika navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!