Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Uvjeti uporabe adresa i brojeva operatora (elektroničke komunikacije)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako upotrebljava dodijeljene adrese ili brojeve protivno odredbama čl. 73. Zakona o elektroničkim komunikacijama.
U čl. 73. Zakona navodi se:
"Operatori stječu pravo na uporabu adresa ili brojeva na temelju odluke Agencije o primarnoj dodjeli adresa ili brojeva, pri čemu su obvezni pridržavati se sljedećih uvjeta uporabe:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: