Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Uvjeti za obavljanje privatne prakse (zdravstvena zaštita)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj privatni zdravstveni radnik ako obavlja privatnu praksu, a ne ispunjava uvjete iz čl. 145. i 147. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

U čl. 145. Zakona navodi se:

"Privatnu praksu može samostalno obavljati zdravstveni radnik sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem pod sljedećim uvjetima:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: