Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Uvjeti za promet i uporabu medicinskih proizvoda

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako stavi u promet, odnosno uporabu medicinski proizvod protivno odredbi čl. 46. st. 1. Zakona o medicinskim proizvodima.

U čl. 46. st. 1. Zakona navodi se:

"Medicinski proizvodi mogu biti na tržištu, odnosno u prometu te se mogu početi upotrebljavati ako ispunjavaju bitne zahtjeve, ako imaju ocjenu sukladnosti te ako su označeni oznakom »CE«."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: