Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Uvjeti za stavljanje na tržište hrane za dojenčad i malu djecu

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja obavlja registriranu djelatnost ako stavlja na tržište, oglašava, predstavlja i označava početnu i prijelaznu hranu za dojenčad, prerađenu hranu na bazi žitarica i dječju hranu, hranu za posebne medicinske potrebe i zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti protivno čl. 4. Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!