Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Uzorkovanje trupova zaklanih životinja (veterinarstvo)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne omogući ovlaštenoj osobi uzorkovanje trupova zaklanih životinja sukladno čl. u 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 2075/2005 od 5. prosinca 2005. o utvrđivanju posebnih pravila za službene kontrole trihinele u mesu.

U čl. 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 2075/2005 navodi se:

"Trupovi domaćih svinja moraju se sustavno uzorkovati u klaonicama kao dio post mortem pregleda.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: