Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Vođenje i ažuriranje podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga (civilna zaštita)

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna za prekršaj kaznit će se izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ako ne osigura uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite sukladno čl. 17. st. 3. Zakona o sustavu civilne zaštite.

U čl. 17. st. 3. Zakona navodi se:

"Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave izvršava sljedeće zadaće:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: