Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Vođenje imovine Garancijskog fonda od Hrvatskog ureda za osiguranje (obvezna osiguranja u prometu)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj Hrvatski ured za osiguranje ako imovinu Garancijskog fonda vodi protivno odredbi čl. 46. st. 1. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu.

U čl. 46. st. 1. Zakona navodi se:

"Hrvatski ured za osiguranje dužan je imovinu namijenjenu za obveze Garancijskog fonda voditi odvojeno od ostale imovine Hrvatskog ureda za osiguranje."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!