Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Vođenje očevidnika o ribolovu, deklaracije o pretovaru i deklaracije o istovaru u papirnatom obliku (morsko ribarstvo)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako zapovjednik ribarskog plovila ne vodi očevidnik o ribolovu, deklaraciju o pretovaru i deklaraciju o istovaru u papirnatom obliku u skladu s Prilogom X., a što je protivno čl. 31. st. 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: