Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Vodopravni uvjeti, mišljenja i potvrde za zahvate u prostoru (vode)

Novčanom kaznom  kaznit će se za prekršaj osoba ako bez vodopravnih akata iz čl. 143. st. 1., 148. st. 1. i 149. st. 1. Zakona o vodama izvodi zahvate u prostoru za koje su ti akti propisani.

U čl. 143 . st. 1. Zakona navodi se:

"Vodopravnim uvjetima određuju se tehnički i drugi zahtjevi kojima mora udovoljiti zahvat u prostoru radi usklađenja s odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju njega."

U čl. 148. st. 1. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: