Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Vrednovanje imovine AIF-a (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj UAIF ako ne osigura obavljanje posla vrednovanja imovine AIF-a na način propisan odredbom čl. 193. st. 1. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 193. st. 1. Zakona navodi se:

"UAIF je dužan osigurati da usvojene računovodstvene politike, odnosno metodologije vrednovanja budu u skladu s odredbom članka 192. stavka 2. ovoga Zakona."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!