Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Vrste pretraga u medicinsko-biokemijskom laboratoriju

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj zdravstvena ustanova ako se u medicinsko-biokemijskom laboratoriju obavljaju pretrage protivno čl. 8. Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti.

U čl. 8. Zakona navodi se: 

"Ministar nadležan za zdravstvo, na prijedlog Komore, propisat će pravilnikom vrste pretraga koje obavljaju medicinsko-biokemijski laboratoriji."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!