Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zabrana bacanja, odlaganja ili ispuštanja tvari koje onečišćuju dobro (pomorsko dobro i morske luke)

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se osoba  ako u more ili na morsku obalu baca, odlaže ili ispušta krute, tekuće ili plinovite tvari kojima se onečišćuje pomorsko dobro suprotno čl. 88. Zakona o pomorskim dobrima i morskim lukama.

U čl. 88. Zakona navodi se:

"U more i na morsku obalu zabranjeno je bacati, odlagati ili ispuštati krute, tekuće ili plinovite tvari kojima se onečišćuje pomorsko dobro.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!