Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zabrana bacanja otpada s plovila (luke unutarnjih voda)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako s plovila odbaci, izbaci, izlije ili ispusti predmete i tvari koje mogu ugroziti sigurnost plovidbe, živote i zdravlje ljudi ili onečistiti okoliš suprotno čl. 12. st. 1. Zakona oplovidbi i lukama unutarnjih voda.

U čl. 12. st. 1. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: