Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zabrana blokiranja platnog instrumenta prije datuma navedenog u punomoći (računi za plaćanje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pružatelj platnih usluga ako kao PPU prenositelj blokira platni instrument protivno čl. 15. st. 3. Zakona o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu.
U čl. 15. st. 3. Zakona navodi se:
"Ne dovodeći u pitanje odredbe zakona kojim je uređen platni promet o blokadi platnog instrumenta, PPU prenositelj ne smije blokirati platni instrument prije datuma navedenog u punomoći."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!