Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zabrana davanja imovine u zajam (mirovinska osiguravajuća društva)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj mirovinsko osiguravajuće društvo ako u pogledu davanja u zajam i/ili jamstva postupi protivno odredbi čl. 95. st. 2. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima.

U čl. 95. st. 2. Zakona navodi se:

"Društvo ne smije svoju imovinu dati u zajam niti položiti kao jamstvo trećim osobama."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!