Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zabrana davanja povlastica (mirovinska osiguravajuća društva)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj mirovinsko osiguravajuće društvo ako u pogledu zabrane davanja povlastica postupi protivno odredbama čl. 12. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima.

U čl. 12. Zakona navodi se:

"Društvo ne smije ponuditi dodatne isplate, odnosno povlastice nekoj osobi u svrhu utjecanja na tu osobu da sklopi ugovor o mirovini.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!