Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zabrana dobavljanja hrane za koju se zna da ne udovoljava propisima o informacijama o hrani

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako nema utjecaja na informacije o hrani, a dobavlja hranu za koju zna ili pretpostavlja da ne udovoljava primjenjivim propisima o informacijama o hrani i zahtjevima odgovarajućih nacionalnih propisa donesenih temeljem Zakona o informiranju potrošača o hrani, što je protivno čl. 8. st. 3. Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!