Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zabrana gonjenja stoke na državnim cestama (sigurnost prometa na cestama)

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba koja postupi suprotno odredbama čl. 121. st. 1. i 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

U čl. 121. st. 1. i 2. Zakona navodi se:

"Na državnim cestama ne smije se goniti stoka.

Na državnim cestama osoba koja je navršila 16 godina smije voditi vezana najviše dva grla stoke i kretati se krajnjom desnom stranom kolnika."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!