Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zabrana izdavanja lijeka bez recepta ili medicinske dokumentacije (ljekarništvo)

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj magistar farmacije ako bez recepta ili medicinske dokumentacije propisane odredbama čl. 30. st. 1. Zakona izda lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet na recept sukladno posebnome zakonu, protivno čl. 22. st. 1. Zakona o ljekarništvu. 

U čl. 22. st. 1. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: