Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zabrana korištenja kopitara za izvlačenje trupaca iz šuma i iznošenje ogrjevnog drva (zaštita životinja)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako koristi kopitare za izvlačenje trupaca iz šuma, osim u teško pristupačnim područjima gdje to nije moguće bez korištenja kopitara suprotno čl. 5. st. 2. t. 31. Zakona o zaštiti životinja.
U čl. 5. st. 2. t. 31. Zakona navodi se:
"Zabranjeno je:
31. korištenje kopitara za izvlačenje trupaca iz šuma i iznošenje ogrjevnog drva, osim u teško pristupačnim područjima gdje to nije moguće bez korištenja kopitara."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: