Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zabrana naplaćivanja naknade za obradu ili odobravanje stambenog potrošačkog kredita

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako potrošaču naplati naknadu za obradu i/ili odobravanje kredita, ili ako naplati drugu naknadu veću od stvarnog troška koji je nastao kreditnoj instituciji radi kojeg se ta naknada naplaćuje, ili ako nakon sklapanja ugovora o stambenom potrošačkom kreditu uvede nove naknade ili poveća naknade koje su postojale u trenutku sklapanja ugovora o stambenom potrošačkom kreditu, što je protivno čl. 17. st. 4.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!