Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zabrana napuštanja prostorija objekta prije nego što se utvrdi da je rezultat pretrage na trihinelu negativan (veterinarstvo)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako postupa s trupovima ili dijelovima trupova zaklanih životinja te životinjskim otpadom ili nusproizvodima protivno odredbama čl. 4. st. 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 2075/2005 od 5. prosinca 2005. o utvrđivanju posebnih pravila za službene kontrole trihinele u mesu. te odredbama propisa o zbrinjavanju nusproizvoda.

U čl. 4. st. 1. i 2. Uredbe navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: