Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zabrana nuđenje udjela u fondovima rizičnog kapitala (investicijski fondovi)

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se društvo za upravljanje ako nudi udjele u fondovima rizičnog kapitala prije nego što Nadzorno tijelo odobri prospekt fonda suprotno  čl. 217. st. 2..  Zakona o investicijskim fondovima.

U čl. 217. st. 2. Zakona navodi se:

"Nije dopušteno nuditi privatnom ponudom udjele u investicijskom fondu rizičnog kapitala s privatnom ponudom prije no što Nadzorno tijelo odobri prospekt fonda."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: