Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zabrana obavljanja djelatnosti bez rješenja o udovoljavanju uvjetima u odnosu na smještaj, hranidbu, osoblje i postupanje sa životinjama (zaštita životinja)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne udovolji uvjetima za sklonište u odnosu na smještaj, hranidbu, osoblje i postupanje sa životinjama suprotno čl. 61. st. 4. Zakona o zaštiti životinja.
U čl. 61. st. 4. Zakona navodi se:
"Sklonište ne može početi obavljati djelatnost bez rješenja o udovoljavanju uvjetima u odnosu na smještaj, hranidbu, osoblje i postupanje sa životinjama koje donosi nadležno tijelo."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: