Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zabrana obavljanja ribolova i drugih radnji koje mogu ometati djelatnost uzgoja (morsko ribarstvo)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako obavlja ribolov i druge radnje koje mogu ometati djelatnost uzgoja na udaljenosti manjoj od 300 metara od oznake položaja uzgajališta, odnosno 50 metara za područja gdje se obavlja uzgoj školjkaša, odnosno granice koncesijskog područja, protivno čl. 14. st. 2. Zakona o morskom ribarstvu.
U čl. 14. st. 2. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: