Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zabrana obnašanja dvostrukih funkcija (otvoreni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj član uprave ili prokurist društva za upravljanje ako postupi protivno odredbama čl. 37. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.
U čl. 37. Zakona navodi se:
"Član uprave i prokurist društva za upravljanje ne može biti član nadzornog odbora ili prokurist:
1. bilo kojega drugog društva za upravljanje

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!