Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zabrana ponude, upravljanja i nuđenja udjela AIF-ova (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja postupa protivno odredbama čl. 6. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 6. Zakona navodi se:

"Niti jedna osoba, bilo pravna ili fizička, ne može osnovati niti upravljati AIF-om, osim ako za to nije dobila odobrenje Agencije ili nadležnog tijela.

Samo osobe iz članka 188. ovoga Zakona mogu obavljati poslove nuđenja udjela AIF-ova."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!