Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zabrana povezanosti mirovinskog društva i depozitara imovine obveznog mirovinskog fonda

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj depozitar ako postupa protivno odredbi čl. 170. st. 12. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima.

U čl. 170. st. 12. Zakona navodi se:

"Depozitar i niti jedno mirovinsko društvo ili mirovinsko osiguravajuće društvo ne smiju biti povezane osobe."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: