Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zabrana prerade i miješanje proizvoda (pesticidi u hrani)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako umješava ili koristi u preradi proizvode čije razine prelaze MDK radi razrjeđivanja s drugim proizvodima protivno čl. 19. Uredbe (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ.

U čl. 19. Uredbe (EZ) br. 396/2005 navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: