Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zabrana prijevoza fizičke osobe koja ugrožava rad žičare

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj fizička osoba, ako postupa suprotno odredbi čl. 40. st. 3.  Zakona o žičarama za prijevoz osoba.

U čl. 40. st. 3. Zakona navodi se:

"Fizička osoba koja svojim stanjem ili ponašanjem ugrožava rad, samu sebe ili druge fizičke osobe, ne smije se prevoziti, a prema potrebi mora se i ukloniti s područja rada."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: