Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zabrana provođenja pojednostavljene dubinske analize stranke kad postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako provede mjere pojednostavljene dubinske analize stranke kada u vezi sa strankom, transakcijom, imovinom ili sredstvima postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma ili u odnosu na stranku koja obavlja složene i neobične transakcije suprotno čl. 43. st. 5. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
U čl. 43. st. 5. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!