Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Zabrana pružanja nerevizorskih usluga (revizija)

Novčanom kaznom kaznit će se revizorsko društvo koje obavlja zakonsku reviziju subjekata od javnog interesa ako ne poštuje zabranu pružanja nerevizorskih usluga iz čl. 5. st. 1. Uredbe (EU) br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o posebnim zahtjevima u vezi zakonske revizije subjekata od javnog interesa i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2005/909/EZ osim onih nerevizorskih usluga dozvoljenih Zakonom o reviziji.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: